عملکردکمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، 

حمید هزارجریبی مدیر شرکت ،عملکرد کمیسیون معاملات  این شرکت  را از ابتدای سال جاری تا نیمه اول تیرماه به شرح ذیل عنوان کرد :1-موضوع واگذاری عملیات امور خدماتی و پشتیبانی2-موضوع واگذاری فعالیتهای امور حفاظتی و نگهبانی

مدیر شرکت  با بیان مطلب گفت: در همه مراحل مناقصه؛ اعم از بررسی اسناد و شرایط  شرکت در مناقصه وکلیه پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) ، انجام شده است. وی  همچنین در ادامه افزود: الحاقیه 25 درصدی حجم قرارداد عملیات  بارگیری، حمل و تخلیه43000 انواع نهاده های کشاورزی به میزان10750 تن از سال گذشته از دیگر فعالیت های عملکرد کمیسیون معاملات این شرکت در سال جاری می باشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید