هشدار به کارگزاران غیرفعال در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از هشدار و اخطار جدی به کارگزاران غیرفعال و نیمه فعال در سطح استان مازندران خبرداد

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: در راستای استفاده از تمامی ظرفیت های موجود برای تامین و توزیع کودهای موردنیاز بخش کشاورزی مازندران به کارگزاری های فاقد خریدهای لازم هشدار و اخطار جدی مبنی بر تمدید قرارداد سالانه و هم چنین خرید کود از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در راستای تامین کود برای کشاورزان منطقه مورد بهره برداری و توزیع به موقع آن در بین کشاورزان داده شد و آنها خواسته شد در این رابطه از حداکثر توان و ظرفیت خود بهره گیری نمایند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید