تسویه حساب پس کرایه حمل

تسویه حساب کامل، پس کرایه حمل کود از مبادی به گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  گلستان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان  از تسویه حساب کامل  حمل کود  از مبادی  بصورت  پس کرایه خبرداد. وی همچنین از از تمام عزیزانی که در اجرا کار بازرگانی و مالی وبه خصوصی همکاران دفترمرکزی شرکت در  معاونت های  مدیریت توسعه مدیریت و منابع ، معاونت برنامه ریزی و بودجه و بازرگانی و به خصوص همکاران محترم در بخش اداری و مالی و بازرگانی این استان که به شکل کار آمد و تلاشی خستگی ناپذیر ما  یاری نمودند تقدیر و تشکر بعمل آورد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید