همکاری استان البرز با گلستان

ارسال تراکتور بیل دار از استان البرز به انبار سازمانی گرگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  گلستان، 

آقای حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  گلستان از ارسال یکدستگاه تراکتور  بیل دار از استان  البرز  به  انبار سازمانی گرگان خبر داد. ایشان اعلام نمودند با عنایت به اعلام نیاز این مدیریت و نظر به مجوز صادره از سوی عضو محترم هیات مدیره و معاون مدیریت توسعه منابع انسانی یکدستگاه تراکتور بیلدار به استان گلستان ارسال گردید.  وی درادامه افزود: روزانه450 تن کود فله در  انبار های گلستان کیسه گیری می شود لذا این شرکت با بکارگیری تراکتور بیل دار  به منظور سرعت بخشیدن در امر دپوی کود های فله تلاش می کند تا با کیسه گیری به موقع ، موجب جلب رضا یت مندی  و توجه جدی به توقعات مسئولین و کشاورزان  محترم فراهم  گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید