بازدید کارشناسی از عملیات بارگیری کود فله

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

بازدید کارشناسی از عملیات بارگیری کود سوپر فسفات تریپل بصورت فله از مبدا انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس به مقصد اهواز توسط نماینده اعزامی از طرف مدیریت شعبه فارس هم اکنون در حال انجام می باشد .مهندس تسلیمی با اعلام این خبر افزود که بارگیری کود فوق الذکر در حین کیسه گیری کود های سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم در حال انجام می باشد. وی تصریح کرد که عملیات کیسه گیری ،بارگیری و حمل در شرایط فعلی بسیار خوب ارزیابی می گردد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید