نمونه برداری از کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

در راستای استقرار نظام تضمین وکنترل کیفت کود های شیمیایی نماینده کمیته نمونه برداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس هم اکنون در حال نمونه برداری از کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل فله وارداتی موجود در انبار های سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس  جهت ارسال به آزمایشگاه مرکز مطالعات کاربردی و کنترل کیفی می باشد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید