کیسه گیری کود شیمیایی اوره در استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

در راستاسی تأمین کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان استان فارس در خرداد ماه سال جاری مقدار 3500 تن کود شیمیایی اوره فله موجود در انبار های سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس کیسه گیری و در شبکه کارگزاری تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توزیع گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید