بازدید از عملیات کیسه گیری کودهای فله سوپرفسفات تریپل در انبار سازمانی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، در راستای حمایت از حقوق کشاورزان و مصرف کنندگان روز پنجشنبه مورخ 16/4/98  معاونت فنی و تولیدی به همراه حراست این مدیریت ضمن بازدید از انبار و عملیات کیسه گیری کودهای فله سوپرفسفات تریپل ارسالی از مبادی در انبار سی هزارتنی کود استان، توصیه های لازم را بمنظور اجرای دقیق کیسه گیری، توزین، سردوزی، صفافی ارائه و بطور تصادفی چندین کیسه انتخاب و مورد توزین قرار دادند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید