تقدير از برندگان مسابقه پيامكی در برنامه تلويزيونی

باشگاه كشاورزان و سامانه 1559 شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان اصفهان

.

با توجه به استقبال چشمگیر کشاورزان استان از سامانه 1559 و شرکت فعال در مسابقه پیامکی برنامه 3 نفر از برندگان از استان اصفهان بودند که طی برگزاری مراسمی در خور و شایسته با حضور مسئولین ضمن تقدیر از برندگان جوائز مربوطه اهدا گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید