آغاز برداشت شلتوک برنج در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از آغاز برداشت شلتوک برنج از اراضی شالیزاری این استان خبرداد

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت در راستای حمایت از برنجکاران استان از ابتدای فصل زراعت برنج تاکنون در استان مازندران بیش از 40هزار تن انواع کودهای پرمصرف کشاورزی موردنیاز برنجکاران توسط 270 کارگزار تحت پوشش در بین کشاورزان برنجکار در 22شهرستان استان مازندران توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید