رونق صادرات محصولات کشاورزی مازندران به خارج از کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با بیان اینکه خوشبختانه کودهای پرمصرف کشاورزی مورد نیاز بخش کشاورزی مازندران تامین شده است. افزود همین امر افزایش تولیدات زراعی و باغی و صادرات در این بخش را به دنبال داشته ات که منجر به صادرات بخش از این محصولات به خارج از کشور شده است.

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: اضافه کرد در حال حاضر کودهای پرمصرف بخش کشاورزی مازندران تامین شده و هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید