برگزاری جلسه در دفتر معاونت بهبود سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازبرگزاری جلسه در مورخ 16 تیر ماه در دفتر معاونت محترم بهبود سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان خبر داد در این جلسه از مسائل مربوط به بذر و نظارت بر مزارع بذری و تاکید برکیفیت بذر، میزان تامین و توزیع کودهای کشاورزی بحث و تبادل نظر شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید