توزيع كود اوره از شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز

جناب مهندس ندرلو، مدير محترم شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز در مصاحبه ای كوتاه به خبرنگار روابط عمومی گفت:

با عنایت به ذخیره سازی مطمئن کود اوره در انبارهای مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز برای فصول پر مصرف ، با توجه به مجوز صادره توسط مدیریت محترم توزیع و حمل نگهداری عملیات حمل و ارسال کود اوره به میزان 2000 تن به استان اردبیل و آذربایجانغربی به مقاصد انبارهای عاملین و کارگزاران آغاز گردید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید