پایش کارگزاری های تحت پوشش شعبه فارس در شهرستان فسا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

برابر با نظام تضمین و کنترل کیفیت کود های شیمیایی نماینده کمیته نمونه برداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس هم اکنون در حال پایش کارگزاری های تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس و نمونه برداری از کود های یارانه دار ارسالی به کارگزاران مذکور در شهرستان فسا می باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید