جلسه فنی و بازرگانی مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک

جلسه ای با حضور مدیریت و معاونت بازرگانی و فنی و تولیدی مجتمع شیمیائی آبیک بمنظور تأمین و تدارک مواد اولیه و ملزومات و سایر اقدامات مربوط به تولید سموم گرانوله و مایع و روغن ولک امروز در دفتر مدیریت مجتمع شیمیائی آبیک برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید