برگزاری مناقصه امور خدماتی استان خوزستان

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

امروز در استان خوزستان مناقصه  عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی بندر امام خمینی راس ساعت 10صبح  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید