انتقال پیام ترویجی به کشاورزان در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از انتقال پیام های ترویجی، آموزشی با موضوع نهاده های کشاورزی به کشاورزان این استان خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران، مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: این پیام های آموزشی ترویجی از طریق سامانه ارتباطی 1559 باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به کشاورزان و کارگزاران طرف تماس منتقل میگردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید