در ادامه نظارت بر فرایند توزیع کودهای شیمیایی

پایش بازار کود شیمیایی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

بمنظور پایش بازار کودهای شیمیایی استان قم و نظارت بر فرایند توزیع کودهای شیمیایی، کارگروه پایش متشکل از مدیر توسعه بازرگانی استان، نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، نماینده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و نماینده معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم بصورت سرزده از عوامل توزیع نهاده های کشاورزی بخش قنوات بازدید و بررسی های لازم بعمل آمد و بدنبال آن هماهنگی های لازم جهت پایش و کنترل بازار کودهای شیمیایی توزیعی با مراکز خدمات جهاد کشاورزی بخش مذکور انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید