بازدید از کارگزاری های استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان، علی اکبر افضلی مدیریت استان از بازدید کارگزاری های شهرستان گرمسار وایوانکی خبر داد در این بازدید  ها ضمن برسی وضعیت توزیع و موجودی کود ها به اجرای دقیق دستور العمل ها ، توزیع محصولات کودی مورد تاکید قرار گرفت و در خصوص عدم نگه داری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان و جمع آوری فرم های شماره 1 و2 پایش کارگزاران و تاکید بر ضروری بودن آنها و ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کود های یارانه ای در سیستم هوشمند توضیح داده شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید