گزارش عملکرد و فعالیت ها

انعکاس فعالیت های شرکت در استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

عملکرد و فعالیت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم بصورت سه ماهه، ماهانه و هفتگی به ریاست محترم سازمان و معاونین ایشان و اعضای شورای هماهنگی سازمان بصورت ارسال بروشور، پیامک، لینک از طریق پیامک و غیره انجام میگیرد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید