تذکر کتبی به برخی از کارگزاران استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

       در راستای بازدید از انبار کارگزاران بخش خصوصی و تعاونی کارشناسان این مدیریت در نیمه اول تیر ماه 98 از تعداد 13 کارگزار بازدید و 8 مورد تذکر کتبی در خصوص عدم رعایت موارد به کارگزاریهای بخش خصوصی و تعاونی صادر گردید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید