بازديد استاندار محترم گيلان از؛

سايت بذر شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان گيلان

.

 استاندار محترم گیلان و معاونت عمرانی ایشان، ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی، معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی، کارشناسان و مدیران محترم بخش های مختلف کشاورزی استان گیلان در محل سایت بذر شرکت خدمات حمایتی استان گيلان به مناسبت آغاز سال زراعی حضور يافتند كه پس از بازديد، به صورت نمادین بذر تدارک شده به چند تن از کشاورزان شالیکار تحویل شد. لازم به ذکر است استان گیلان در سال 1395مقدار 500 تن بذر گواهی شده برنج ارقام هاشمی و خزر را تدارک دیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید