تامین کود برای کشت مجدد برنج در مازندران

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از آمادگی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای تامین کودهای موردنیاز برای کشت مجدد برنج در اراضی شالیزاری استان مازندران خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبرگفت: با توجه به بارندگی های بسیار خوب در مازندران و احتمال کشت برنج در برخی از مناطق این استان، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران آمادگی دارد تا کودهای پرمصرف موردنیاز جهت کشت مجدد برنج در اراضی شالیزاری را تامین نماید
 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید