تلاش برای تقویت کارآمدی کارگزاران در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تلاش برای توسعه و تقویت کارآمدی کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح استان مازندران خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این مطلب گفت: در راستای افزایش سطوح خدمتگزاری به کشاورزان تحت پوشش در سطح استان مازندران ، تلاش شده تا کارآمدی کارگزاران در زمینه تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی موردنیاز در سطح استان مازندران از طریق آموزش و هم چنین ساماندهی و بازرسی های دوره ای بیش از پیش تقویت شود

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید