جلسه آموزشی رابطین روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاوری استان فارس،

جلسه توجیحی آموزشی رابطین روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مهندس زمانی و معاون و کارشناس ایشان و با حضور رابطین روابط عمومی استان های فارس قم و خراسان شمالی در محل دفتر مرکزی شرکت در تاریخ 98/4/12 برگزار گردید .رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس با اعلام این خبر افزود که برگزاری چنین جلسات آموزشی توجیحی سبب انعکاس هرچه بیشتر و مطلوبتر فعالیت های شرکت و ایجاد آگاهی وآشنایی عموم با منشور کاری و حیطه فعالیت های شرکت در راستای حمایت از کشاورزان کشور در فضای مجازی می شود .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید