برگزاری جلسه در خصوص سامانه هوشمند

برگزاری جلسه در خصوص سامانه هوشمند

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

در تاریخ 98/4/11 روز سه شنبه ، مدیریت محترم طرح و برنامه به همراه کارشناسان اداره فرابری داده ها و با حضور کارشناسان فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی جهت تشریح ساختار کلی ، قابلیت ها و امکانات سامانه توزیع نهاده های کشاورزی (هوشمند) و همچنین رفع مشکلات مرتبط با سامانه جامع انبارها در دفتر مدیر کل آمار و فناوری اطلاعات وزارت متبوع تشکیل جلسه دادند و به تفصیل به توانایی ها ، قابلیتها و امکان انجام موضوعات مورد بحث توسط سامانه شرکت پرداختند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید