ارسال یکدستگاه تراکتور باغی با سمپاش به استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

 

        آقای مهندس علی اکبر ندرلو مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ارسال یکدستگاه تراکتور باغی به استان گیلان خبر داد. ایشان اعلام نمودند با عنایت اعلام نیاز مدیریت محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان و نظر به مجوز صادره از سوی عضو محترم هیات مدیره و معاون مدیریت توسعه منابع انسانی یکدستگاه تراکتور باغی بانضمان متعلقات سمپاش به استان گیلان ارسال گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید