بازدید از انبار کارگزاران در استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام، شهرستان دره شهر، آبدانان در جنوب استان ایلام شاهد حضور کارشناسان  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بود .

کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام در بازدید از انبار و دفتر کارگزاران در مورخ  98,4,11 موضوعات مرتبط با نهاده ها را با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار دادند . در این بازدید وضعیت موجودی ، نیاز کودی تا پایان سال ، نظارت کودی تهیه و ارسال به موقع گزارشات مربوطه ، بحث و تبادل نظر گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید