شرکت در کمیته فنی بذر استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

 

آقای مهندس علی اکبر ندرلو مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از شرکت معاون و کارشناس فنی استان در کمیته فنی بذر خبر داد. ایشان اعلام نمودند معاون و کارشناس فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در کمیته فنی بذر سازمان جهادکشاورزی شرکت نمودند. در این جلسه نمایندگان شرکت تامین و تدارک نهاده کشاورزی مورد نیاز استان را متعهد شده اند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید