حضور شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان هرمزگان در؛

نمایشگاه تخصصی کشاورزی روزهای سبز هرمزگان

.

تاریخ برگزاری :به مدت 5 روز از ساعت 17 تا22  روزهای95/11/26 لغایت95/11/30

مکان برگزاری:محل دایمی نمایشگاههای بندرعباس

تعداد غرفه های شرکت کننده:35 غرفه

هدف از حضور شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هرمزگان در نمایشگاه :معرفی و اطلاع رسانی در خصوص جایگاه ، عملکرد وانواع خدمات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و باشگاه کشاورزان در پشتیبانی از بخش کشاورزی کشور(تامین، تدارک، حمل و توزیع نهاده های کشاورزی شامل کود و بذربرای کشاورزان استان و کل کشور)

شرح گزارش:

درراستای اهداف راهبردی و سیاستهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اجرای اوامر جناب آقای دکتر سیف، مدیر عامل محترم و اعضای محترم هیات مدیره در استفاده از پتانسیل باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای افزایش فروش کودهای غیر یارانه ای استاندارد و با کیفیت ، مدیریت استان هرمزگان با توجه به امکانات موجود، اقدام به حضور در نمایشگاه نمود.

این نمایشگاه که از واحدهای مختلف صنفی بخش کشاورزی ( نهاده ها – گل و گیاه- صنایع غذایی و روستایی از جمله خرما) در آن حضورداشتند، با حضور آقایان مهندس هندیان مدیر کل محترم امور اقتصادی استانداری ، مهندس حیدری پوری ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان-مهندس حسینی معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان،مهندس قاسمی ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تحارت استان هرمزگان، مهندس غلامپور مدیر عامل محترم شهرک های صنعتی استان هرمزگان و چندین تن از مدیران دیگر ستادی ارگانهای یاد شده در تاریخ 95/11/26 افتتاح گردید.

مسئولین یاد شده از غرفه های مختلف و از جمله غرفه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بازدید و توضیحات لازم توسط ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان در معرفی غرفه به مدیران محترم ستادی استان داده شد.

همچنین مهندس استاد مدیر استان نیز در تکمیل فرمایشات ریاست محترم سازمان، به معرفی و تشریح انواع خدمات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و باشگاه کشاورزان و سامانه 1559 پرداختند.

و گزارشی خلاصه اما جامع از فعالیتهای شرکت خدمات حمایتی کشور و استان  طی چند سال اخیر ارائه نمودند که مورد توجه بازدید کنندگان واقع گردید.

درطی این مدت 5 روز،از ساعت 17 تا22 نیز کارشناسان فنی شرکت و باشگاه کشاورزی به بیش از100 بازدید کننده از بین مردم که عمدتا کشاورز و یا باغدار ساکن شهر بودند و یا جهت بازدید از نمایشگاه از مناطق مختلف استان آمده بودند ، خدمات مشاوره ای و فنی و از جمله در خصوص باشگاه کشاورزان و عضویت در آن ، انواع نهاده های موجود در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و نحوه تامین آنها، ارائه نمودند.

پخش مستمر برنامه باشگاه کشاورزان و مصاحبه با جناب آقای دکتر سیف مدیر عامل محترم  و جناب آقای دکتر شورج قائم مقام محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در خصوص وظایف و اهداف باشگاه و سامانه 1559 از شبکه 1سیما مربوط به 95/11/01 و 95/11/08بوسیله یک دستگاه ال سی دی از فعالیتهای مستمر این غرفه بود.

همچنین بنرهایی در خصوص سامانه 1559، بروشور آموزشی انواع کود و بذر، تصاویر مزارع گندم بذری و فعالیتهای واحد ترخیص و حمل شرکت، در معرض دید ، بازدید کنندگان قرار داده شده بود.

در تاریخ 95/11/30 و آخرین روز برگزاری نمایشگاه نیز،آقایان افچنگی کارشناس مسئول محترم هماهنگی امور استانها، شعبانی مدیر محترم بازاریابی و امور مشتریان ، مسعودی فر مدیر محترم امور تولید بذر و نهال بابازدید از غرفه شرکت،نظرات و پیشنهادات مبسوط خود را ارائه نمودند.

همکاران عزیز و محترم روابط عمومی دفتر مرکزی نیز،ضمن بازدید از غرفه ، اقدام به تهیه عکس از غرفه یاد شده و کل نمایشگاه و روز بعد از مزارع گندم بذری استان،این مدیریت را با پوشش دادن تصویری فعالیتهای استان یاری  نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید