هفتمین جلسه کمیته فنی بذر سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد.

هفتمین جلسه کمیته فنی بذر دراستان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین،

 

روز سه شنبه 11 تیر ماه سالجاری، هفتمین جلسه کمیته فنی بذر استان قزوین تشکیل شد. در این جلسه که با حضور مجید اسماعیلی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی، مدیران جهاد کشاورزی شهرستان، تولیدکنندگان بذور استان و فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین و سایر مدعوین در محل سالن شکاره 2 باغستان برگزار شد.
در این جلسه اسماعیلی اعلام کرد؛ گشت های بازرسی بصورت شبانه روزی در حال رصد و پایش از مراکز خرید مجاز بذر گندم بوده و با کمک همکاران نیروی انتظامی استان کلیه مراکز خرید غیر مجاز بذر شناسایی و غیر فعال گردیده است. وی بیان کرد؛ وضعیت کیفی گندم نسبت به سال گذشته بهبود یافته و میانگین افت مفید بذر گندم نسبت به سال قبل از 19/0 درصد به 7/0 کاهش یافته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید