كارگاه آموزشی ترويجی در شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان فارس

.

دوره آموزش كارگزاران توزيع نهاده های كشاورزی استان فارس با موضوع شناخت و كاربرد دستگاه نمونه برداری خاك و دستگاه نشاء زن پرتابل با حضور جمعی از كارگزاران محترم توزيع نهاده های كشاورزی، كارشناسان و محققين محترم سازمان جهاد كشاورزی و انجمن آزمايشگاه های آب و خاك استان و تدريس جناب آقای قربانی كارشناس محترم مديريت شركت خدمات حمايتی كشاورزی شعبه تهران در محل شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان فارس برگزار گرديد.

در اين كارگاه آموزشی اصول و مبانی روش های نمونه برداری و نقش نمونه برداری در آناليز خاك و تغذيه گياهی و برنامه ريزی جهت توسعه كاربرد مكانيزاسيون در دو مقوله آب و خاك و باغباني مورد بحث و گفتگو قرار گرفت./

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید