حمل آزاد بصورت تک بارنامه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

 

آقای مهندس علی اکبر ندرلو مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از حمل کودهای کشاورزی به صورت آزاد و تک بارنامه خبر داد. ایشان اعلام نمودند به منظور جلوگیری از وقفه در خدمات رسانی کودهای کشاورزی به بهره برداران بخش همچنان حمل درون استانی استان البرز بصورت حمل آزاد و تک بارنامه ای صورت می پذیرد.  

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید