توسط مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام شد

مدیریت های استانی ملزم به رعایت برنامه ی کودی هستند

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، عصرامروز آقای مهندس حمیدرسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سومین جلسه ی شورای هماهنگی مدیران ستادی شرکت، ضمن تاکید بر استفاده از روش های علمی در مدیریت و سیستماتیک کردن نظارت های مدیریتی، مدیریت های استانی را ملزم به رعایت برنامه یی کودی دانسته و از آن ها خواستند تا در کلیه ی فعالیت های خود توجه کاملی به ابلاغیه ها و دستورالعمل های ارسالی از معاونت های ستادی داشته باشند. ایشان در این جلسه ضمن ارایه گزارشی از فعالیت های شرکت در حوزه ی تامین توزیع و فروش انواع کودهای یارانه یی اعلام نمودند که طی سه ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 35درصد رشد داشته ایم این عدد نسبت به میانگین دهه نود، 42درصد بوده است.

در زمینه ی کود اوره نیز نسبت به سال 97 با 200 هزارتن افزایش حدود 57 درصد افزایش در تامین و تدارک داشته ایم.

وضعیت ذخایر استراتژیک کود شرکت نیز با ثبات و خوب بوده و در بنادر و مبادی 279هزارتن و در انبارهای استانی 190هزارتن و جمعا حدود 470 هزارتن انواع کودهای کشاورزی یارانه یی جهت مصرف به صورت ذخیره موجود است.

دراین جلسه مدیریت های استانی آذربایجان شرقی و زنجان به ارایه گزارش عملکرد سال 97، سه ماهه اول سال 98 و برنامه ی خود تا پایان سال 98 پرداختند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید