سخنرانی مدیر استان گیلان در جلسه شورای هماهنگی خانواده جهاد کشاورزی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان برگزاری جلسه شورای هماهنگی خانواده بزرگ جهاد کشاورزی استان درسال جدید روزچهارشنبه5 تیر در محل اداره کل دامپزشکی استان خبر داد. در این جلسه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان بر اساس زمانبندی به ایراد سخن پرداخت و از جزئیات تامین، تدارک و توزیع انواع کودهای کشاورزی و همپنین عبوراز چالش ها و مشکلات پیش روی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال زراعی جاری و... به ریاست و معاونین سازمان و سایر مدیران کل دستگاههای اجرایی گزارش کاملی ارائه دادند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید