آغاز مبارزه با ساقه خوار برنج در مازندران

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از آغاز مبارزه با ساقه خوار برنج در مناطق مرکزی این استان خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی به نقل از معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: زمان مناسب کنترل شیمیایی جهت مبارزه با آفت کرم ساقه خوار برنج در شهرستانهای مرکزی مازندران از تاریخ 7 تیرماه جاری به مدت 10 روز اعلام شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران اضافه کرد از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 31 هزار کیلوگرم لیتر آفت کش ویژه مبارزه با آفات و بیماریهای زراعی و باغی توسط کارگزاران تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی استان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید