بازرسی از کارگزاری های توزیع کود در گلوگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از بازرسی از کارگزاری های تحت پوشش در شهرستان گلوگاه این استان خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران، مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت : دراجرای دستورالعمل صادره از سوی مدیریت حسابرسی و بازرسی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از 5 کارگزار بخش خصوصی و تعاونی تحت پوشش درشهرستان گلوگاه بازرسی به عمل آمد و طی آن با انجام صورتجلسه پس از صورت برداری از نهاده های موجود در انبار وفروشگاه کارگزاران نسبت به ارسال گزارش به مدیریت حسابرسی و بازرسی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اقدام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید