بازدید از سایت بوجاری مجتمع کمی آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل، با عنایت به آغاز برداشت محصولات غلات در شهرستانهای سردسیراستان اردبیل خصوصاً شهرستان اردبیل  و شروع خرید بذور توسط بخش دولتی و خصــوصی و اجرای عملیات بوجاری ، آقای راهب مسافر مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل به منظور بررسی روند تحویل و اجاره سایت بوجاری مجتمع انبارهای کمی آباد شهرستان اردبیل به بخش خصوصی بعداز طی مراحل قانونی به همراه مسئولین واحدهای فنی و بازرگانی  طی روز 10 تیرماه سالجاری از مجتمع فوق بازدید نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید