به روزرسانی اسناد مربوط به حمل و نقل در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از به روزرسانی اسناد مربوط به حمل و نقل در این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: به روزرسانی اسناد مربوط به حمل و نقل در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران در قالب شرکت های تعاونی حمل و نقل درون استانی حمل نهاده های کشاورزی و هم چنین پرداخت کرایه های کامیون ها وارده به استان و هم چنین حمل و نقل بین شهری صورت گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید