امحاء کودهای تقلبی، استان زنجان

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان، موضوع امحاء کودهای تقلبی دارای پرونده قضایی پس از اخذ حکم قانونی از تعزیرات حکومتی پیگیری و با هماهنگی ادارات ذیربط (محیط زیست ، اداره بهداشت و مدیریت پسماند شهرداری ) از سوی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان انجام پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید