كارگاه آموزشی حفاظت گفتار در ستاد شركت خدمات حمایتی كشاورزی

.

به همت مدیریت محترم حراست شركت خدمات حمایتی كشاورزی یك دوره كلاس آموزشی كاربردی و بسيار مفید، تحت عنوان حفاظت گفتار توسط دكتر اشراقی جهت مدیران محترم، معاونین و كارشناسان محترم ستاد شركت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید