پاکات استعلام کیسه گیری کود فله بازگشایی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام،  در روز یکشنبه مورخ 98,4,9ساعت11جلسه بازگشایی پاکات استعلام های اخذ شده جهت کیسه گیری کود فله این مدیریت با حضور اعضاء کمیسیون در دفتر مدیریت استان برگزار گردید, که پس از اتمام بازگشایی پاکات برنده تعیین و معرفی گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید