کارگاه آموزش بازاریابی و فروش کودهای غیریارانه ای جهت كارگزاران آذربايجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان آذربايجان شرقي،

كارگاه آموزش بازاريابي و فروش كودهاي غيريارانه اي با حضور كارگزاران استان براساس برنامه هاي پيش بيني شده درراستاي سياست ها و اهداف شركـــت خدمات حمايتي كشاورزي در زمينه بازاريابي ، فروش كودهاي غيريارانه اي ، اهداف باشگاه كشاورزان و سامانه 1559 در دفترمديريت استان پس از قرائت آياتي چند از كلام ا.. مجيد برگزار گرديد . سپس آقاي باقريان مديرشركت خدمات حمايتي كشاورزی استان آذربايجان شرقة ضمن يادآوري خدمات قابل ارائه باشگاه كشاورزان و سامانه 1559 ، با مقايسه مصرف كود درجهان و جايگاه ايران در اين ارتباط و بانشان دادن نمودار ميانگين ميزان مصرف كود شيميايي و مقدار عملكرد غلات درسطح هكتار ، تنوع سبد كودي شركت خدمات حمايتي كشاورزي و برنامه مصوب ابلاغي وزارت متبوع در خصوص كودهاي غير تكليفي در سال زراعي 96 ـ 95 بوسيله پاورپوينت توضيحات لازم را بيان نمودند و لزوم همكاري و همياري كارگزاران را در اجراي اين برنامه ها ضمن ياد آوري ، تاكيد نمودند با توجه به تنوع كودهاي كشاورزي قابل توزيع ، شركت هاي طرف قرارداد براي تامين كودهاي غير تكليفي به لحاظ كيفيت بالا ،  قيمت مناسب ، تامين بموقع ، كنترل و نظارت مستمر ، از كارگزاران خواستند بيش از پيش در تامين كودهاي مورد نياز كشاورزان و بهره برداران سعي و تلاش نمايند . درپايان به سوالات مطروحه از سوي حاضرين علي الخصوص  فروش مدت دار و افزايش درصد كارمزد فروش كود پاسخ هاي لازم ارائه گرديد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید