نظارت بر مزارع تکثیری بذور برنج در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از  نظارت بر مزارع تکثیری بذور برنج با پایش و توصیه مصرف کودهای سرک با اولویت کود پتاس و در چارچوب نتایج آزمایش خاک بمنظور بهبود رشد زایشی، عملکرد مناسب و وزن هزار دانه خبر داد.

همچنین توصیه های فنی جهت مبارزه با آفات و بیماری های برنج و نحوه مبارزه با آنها به پیمانکاران ارائه می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید