پیگیری تمدید ضمانت نامه های بانکی در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از انجام پیگیری های لازم در راستای اخذ و تمدید ضمانت نامه های بانکی مربوط به کارگزاران تحت پوشش خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 10 ضمانت نامه بانکی از کارگزاران در شروع فعالیت از آنها اخذ و ضمانت نامه 25 کارگزار تحت پوشش با مراجعه حضوری به بانکهای عامل تمدید گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید