فن آوری کودپاشی هوشمند در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از بکارگیری فن آوری کودپاشی هوشمند در این استان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در دوره آموزشی میدانی با عنوان (پهباد و نقش تکنولوژی در توسعه کشاورزی هوشمند) که با حضور کشاورزان و کارگزاران و همچنین کارشناس فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان نوشهر برگزار شد از فن آوری کودپاشی هوشمند از طریق پهبادهای طراحی شده برای این کار در اراضی شالیزاری رونمایی و بهره برداری از آن آغاز شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید