بازدید دوره ای از انبار کارگزاران

بازدید دوره ای از انبار کارگزاران کود در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با اعلام این خبر گفت:به منظور نظارت بر فعالیت کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ، بازدیدی از وضعیت انبار کارگزاری های شهرستان آق قلا به عمل آمد ؛ در این بازدید از بخشهای مختلف انبار کارگزاری ها به جهت نحوه انبارداری ، نموبرداری از کودهای تحویلی ، ذخیره سازی ، برچسب قیمتهای کود، پارت چینی کودها و نحوه عملکردشان توسط کارشناسان شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت ؛ همچنین کودهای خارج از سبد موجود در انبارها صورت بردای و صورتجلسه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید