بازدید از کارگزاری های استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از سرکشی دوره ای کارگزاران کود در استان براساس برنامه زمانبندی خبر داد. وی خاطرنشان کرد بازرسی و کنترل بصورت منظم و براساس زمانبندی و اولویت کشت مناطق توسط کارشناسان مربوط صورت می گیرد. و این مهم بعلت اهمیت موضوع درکنار تامین کودهای کشاورزی توسط شرکت خدمات حمایتی گیلان انجام و گزارش آن به مدیریت حسابرسی و بازرسی شرکت تحویل می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید