صدور دستور قضایی جهت کودهای توقیفی خارج از شبکه توزیع

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی، آقای مهندس محسن نظام دوست ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی  با اعلام این خبر افزودند در پی کشف 100 کیسه  کود اوره به وزن 5000 کیلوگرم، خارج از شبکه توزیع کارگزاران استان در  اواخر فروردین ماه سال جاری  ، پس از طی مراحل قضایی و برخورد با افراد متخلف از سوی مراجع ذیربط ، کودهای مکشوفه به انیار سازمانی شرکت منتقل و در حضور نمایندگان شرکت در انبارسازمانی تخلیه گردید و در تاریخ 3/4/98  دستور فروش وتوزیع رسمی و قانونی کودهای توقیف شده از سوی مقام قضایی ذیربط به مدیریت استان ، اعلام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید