گزارش تصویری:

آموزش رابطین روابط عمومی منتخب مدیریتهای استانی جهت درج محتوا در وبسایت

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از جلسه آموزشی رابطین روابط عمومی منتخب استانهای مازندران، گلستان، گیلان، قزوین و البرز جهت درج محتوا در وبسایت شرکت گزارش داد:

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید